Tag: यशस्वी लोकांच्या सवयी

Daily Habits of Successful People | यशस्वी लोकांच्या सवयी

Daily Habits of Successful People: मनुष्य आपल्या जीवनात अगोदर स्वतःला काही सवयी लावून घेतो आणि आयुष्यभर त्या सवयींवर अवलंबून असतो. महान शास्त्रज्ञ ॲरिस्टॉटल यांनी असे ….